LEJRSKOV-JORDRUP PASTORAT, KOLDING PROVSTI


Lejrskov Kirke bygget 11-1200-tallet

Adresse: Lejrskov Kirkevej 7, 6640 Lunderskov, 75556317 (graverkontor), graver@lejrskov-jordrupkirker.dk

Koordinat: 55.5162 N 93369

 

Jordrup Kirke

Adresse: Borgergade 11, 6064 Jordrup, 75556317 (graverkontor), graver@lejrskov-jordrupkirker.dk

Koordinat: 55.5587 N 9.3092 Ø

Den nuværende Jordrup Kirke blev bygget i 1884 og erstattede en lille middelalderkirke, som havde ligget nøjagtigt samme sted. Den gamle kirke havde undergået en stor renovering i 1680, hvor tårnet var blevet beskåret til resten af kirkens niveau, og kirken fremstod derfor i sin endelige form som et langhus. Det var bl.a. ønsket om en større kirke, der i 1884 førte til nedrivning af den gamle kirke.

Kirken fra 1884 er tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing, som også tegnede den nuværende Veerst Kirke, og er en nyromansk, skifertækket bygning med kor, skib og tårn med spir. Kirken er bygget af røde mursten, hvis kerner af granit formodes at stamme fra den nedrevne kirke.

Også kirkens døbefont og den ene klokke er levn fra den gamle kirke, begge nemlig fra middelalderen. Herudover er dåbsfadet fra omkring 1550 og alterkalken skænket omkring renoveringen af den gamle kirke i 1680. Resten af kirkens inventar kan mestendels dateres til opførslen i 1884, bl.a. prædikestolen og altertavlen. Det nuværende orgel er fra 1984 og består af ét manual, pedal og syv stemmer.

Pr. 1. januar 2018 havde Jordrup Sogn 749 folkekirkemedlemmer ud af i alt 836 indbyggere.

Kilder: danmarkskirker.natmus.dk, sogn.dk


Læs mere om Jordrup Kirke i nedenstående dokumenter:

KALENDER

Maj

Søndag 26. kl. 10:30: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 28. kl. 19:00: Konfirmandindskrivning, konfirmandstuen Lejrskov

Onsdag 29. kl. 14:30: Gudstjeneste med nadver, Toftegården

Torsdag 30. kl. 10:30: Gudstjeneste, Jordrup Kirke. Kristi Himmelfart

 

Juni

Søndag 2. kl. 10:30: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 4. kl. 9:30: Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården

Torsdag 6. kl. 19:00: Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen Lejrskov

Søndag 9. kl. 9:00: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke. Pinsedag

Søndag 9. kl. 10:30: Gudstjeneste, Jordrup Kirke. Pinsedag

Mandag 10. kl. 8–15: Kirkevandring fra Simon Peters Kirke til Lejrskov Kirke

Søndag 16. kl. 10:30: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Søndag 23. kl. 10:30: Friluftsgudstjeneste, Jordrup Kirke. Spejderne medvirker

Søndag 30. kl. 10:30: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

 

Juli

Tirsdag 2. kl. 9:30: Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården

Søndag 7. kl. 10:30: Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Søndag 14.: Gudstjeneste, se nabokirker

Søndag 21.: Gudstjeneste, se nabokirker

Søndag 28. kl. 10:30: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

 

August

Søndag 4. kl. 9:00: Gudstjeneste, Jordrup Kirke v. Elon Jepsen

Søndag 11. kl. 9:00: Gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. Elon Jepsen

Søndag 18. kl. 10:30: Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Søndag 25. kl. 10:30: Friluftsgudstjeneste, præstehaven i Lejrskov. Med fællesspisning

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai