Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

 

Hvad er minikonfirmander?

Fynslundskolens 3. kl. indbydes hvert år i september til at blive minikonfirmander.

Gennem de sidste 30-40 år har vi - som bekendt - oplevet et stort traditionstab. Vi ved også, at børnene kommer til at leve i tæt kontakt med andre religioner. For at kunne forholde sig til dem, skal børnene vide, hvor de selv hører til.

Formålet med "minikonfirmander" er at gøre børnene mere fortrolige med den kristne børnelærdom og vore kirker. En god måde at gøre det på er, at give børnene mulighed for at se, at røre, at høre, at gøre. Derfor bliver hovedvægten lagt på de aktiviteter som minikonfirmand.

Børn, der ikke er døbte, er naturligvis også velkomne.

 

Minikonfirmander: Hvor og Hvornår?

-         I Lejrskov Præstegård og Lejrskov Kirke.

-         Otte tirsdage i efteråret efter skoletid.

Børnene kommer med bus fra Fynslundskolen til Lejrskov Præstegård og tilbage igen.

Kirkerne betaler kørslen og andre udgifter.

Minikonfirmanderne slutter af med familiegudstjeneste i Lejrskov Kirke 1. søndag i advent, hvor børnene medvirker. Bagefter er der frokost i præstegården for minikonfirmander og deres familie.

Minikonfirmand Lejrskov Jordrup efterår 2016. Kom og Se!

Minikonfirmand

er et gratis tilbud om et undervisningsforløb fra tirsdag den 3. oktober til og med første søndag i advent, den 3. december, for alle børn der går i 3. klasse og bor i Lejrskov – Jordrup området. Formålet med undervisningen er at gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Undervisere er sognepræst Niels, organisten og sognemedhjælper Margit.

Undervisningen finder sted om tirsdagen i konfirmandstuen ved præstegården i Lejrskov. Vi begynder med at få lidt at spise. Børnene bliver hentet i bus på Fynslundskolen, når de får fri og kørt tilbage igen, når vi er færdige.

Niels Risbjerg Lai

tlf: 7555 8002 / 2120 8002

e-post: nrl@km.dk

Tilmelding første gang, så bare kom. Har I spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer. Jeg håber, at rigtig mange vil tage mod tilbuddet.

Jesus er noget særligt. For 2000 år siden fulgte 12 disciple og mange andre efter Jesus. De var nysgerrige. De havde nemlig hørt om ham. De havde hørt, at han var en mirakelmager. Ja, han kunne endda kalde døde til live. En stendød mand var blevet varm og levende igen. – Disciplene var nysgerrige – og det er I måske også?
Pludselig vendte Jesus sig, så på disciplene og sagde: Hvad vil I? Der stod de og vidste ikke rigtigt, hvad de skulle svare. Derfor sagde de: Jesus, hvor bor du? Og hvad tror I, Jesus svarede? Han sagde: Kom og se! Det var en invitation.

Det var et rigtig godt svar. Kom og se! Derfor siger vi til jer minikonfirmander: Kom og se, hvad kirken er for noget. Kom og hør. Ja, kom og vær med!

Undervisningen er absolut ingen forudsætning for den senere konfirmandundervisning i 8. klasse, men den vil naturligvis udgøre en god baggrund. Der er tale om et frivilligt tilbud, og det er ikke nødvendigt at være døbt for at kunne deltage. Børn, forældre og søskende vil få invitationer til at være med til afslutningsgudstjenesten første søndag i advent kl. 10:30 i Lejrskov Kirke.


 

KALENDER

Kalender

Oktober

Tirsdag 30. kl. 14:30              Gudstjeneste, Toftegården m. nadver

Onsdag 31. kl. 19:00              Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

November

Torsdag 1. kl. 19:30               Sangaften med Erik Sommer, konfirmandstuen

Søndag 4. kl. 10:30               Allehelgensgudstjeneste, Jordrup Kirke. Børnekorene   medvirker.

Søndag 4. kl. 14:00                Allehelgensgudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 6. kl. 9:30                  Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården

Søndag 11. kl. 10:30              Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Lørdag 17. kl. 10:30               Familieskrål, Lejrskov Kirke

Søndag 18. kl. 9:00                Gudstjeneste, Lejrskov Kirke v. Elon Jepsen

Søndag 25. kl. 9:00              Gudstjeneste, Jordrup Kirke v. Elon Jepsen

Tirsdag 27. kl. 14:30               Gudstjeneste, Aktivitetscentret Toftegården

December

Søndag 2. kl. 10:30                 Gudstjeneste med minikonfirmandafslutning, Lejrskov Kirke. Børnekorene medvirker

Tirsdag 4. kl. 9:30                   Fællessang, Aktivitetscentret Toftegården

Tirsdag 4. kl. 19:00                 Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Torsdag 6. kl. 19:00                 Simone og Søren Dahl julekoncert, Lejrskov Kirke

Søndag 9. kl. 16:00                 Julens læsninger, Jordrup Kirke

Søndag 16. kl. 10:30                Gudstjeneste, Lejrskov Kirke, kirkekaffe

Søndag 23. kl. 10:00                Gudstjeneste, Lejrskov kirke. Sendes direkte på DR P1,

Mandag 24. kl. 10:00                Julegudstjeneste, Aktivitetscentret Toftegården

Mandag 24. kl. 13:00                Julegudstjeneste, Lejrskov Kirke

Mandag 24. kl. 14:30                 Julegudstjeneste, Jordrup Kirke

Mandag 24. kl. 16:00                  Julegudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 25. kl. 14:00                  Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Tirsdag 25. kl. 15:30                  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Mandag 31. kl. 14:00                  Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Mandag 31. kl. 15:30                  Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Januar

Søndag 6. kl. 10:30                     Helligtrekongersgudstjeneste, Lejrskov Kirke

Søndag 13. kl. 10:30                    Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Søndag 20. kl. 10:30                    Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Torsdag 24. kl. 19:30                    Jacob Birkler, tidl. Form. for Etisk Råd. Foredrag i konfirmandstuen

Søndag 27. kl. 10:30                    Gudstjeneste, Jordrup Kirke

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai