Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

 

Hvad er minikonfirmander?

Fynslundskolens 3. kl. indbydes hvert år i september til at blive minikonfirmander.

Gennem de sidste 30-40 år har vi - som bekendt - oplevet et stort traditionstab. Vi ved også, at børnene kommer til at leve i tæt kontakt med andre religioner. For at kunne forholde sig til dem, skal børnene vide, hvor de selv hører til.

Formålet med "minikonfirmander" er at gøre børnene mere fortrolige med den kristne børnelærdom og vore kirker. En god måde at gøre det på er, at give børnene mulighed for at se, at røre, at høre, at gøre. Derfor bliver hovedvægten lagt på de aktiviteter som minikonfirmand.

Børn, der ikke er døbte, er naturligvis også velkomne.

 

Minikonfirmander: Hvor og Hvornår?

-         I Lejrskov Præstegård og Lejrskov Kirke.

-         Otte tirsdage i efteråret efter skoletid.

Børnene kommer med bus fra Fynslundskolen til Lejrskov Præstegård og tilbage igen.

Kirkerne betaler kørslen og andre udgifter.

Minikonfirmanderne slutter af med familiegudstjeneste i Lejrskov Kirke 1. søndag i advent, hvor børnene medvirker. Bagefter er der frokost i præstegården for minikonfirmander og deres familie.

Minikonfirmand Lejrskov Jordrup efterår 2016. Kom og Se!

Minikonfirmand

er et gratis tilbud om et undervisningsforløb fra tirsdag den 3. oktober til og med første søndag i advent, den 3. december, for alle børn der går i 3. klasse og bor i Lejrskov – Jordrup området. Formålet med undervisningen er at gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Undervisere er sognepræst Niels, organisten og sognemedhjælper Margit.

Undervisningen finder sted om tirsdagen i konfirmandstuen ved præstegården i Lejrskov. Vi begynder med at få lidt at spise. Børnene bliver hentet i bus på Fynslundskolen, når de får fri og kørt tilbage igen, når vi er færdige.

Niels Risbjerg Lai

tlf: 7555 8002 / 2120 8002

e-post: nrl@km.dk

Tilmelding første gang, så bare kom. Har I spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer. Jeg håber, at rigtig mange vil tage mod tilbuddet.

Jesus er noget særligt. For 2000 år siden fulgte 12 disciple og mange andre efter Jesus. De var nysgerrige. De havde nemlig hørt om ham. De havde hørt, at han var en mirakelmager. Ja, han kunne endda kalde døde til live. En stendød mand var blevet varm og levende igen. – Disciplene var nysgerrige – og det er I måske også?
Pludselig vendte Jesus sig, så på disciplene og sagde: Hvad vil I? Der stod de og vidste ikke rigtigt, hvad de skulle svare. Derfor sagde de: Jesus, hvor bor du? Og hvad tror I, Jesus svarede? Han sagde: Kom og se! Det var en invitation.

Det var et rigtig godt svar. Kom og se! Derfor siger vi til jer minikonfirmander: Kom og se, hvad kirken er for noget. Kom og hør. Ja, kom og vær med!

Undervisningen er absolut ingen forudsætning for den senere konfirmandundervisning i 8. klasse, men den vil naturligvis udgøre en god baggrund. Der er tale om et frivilligt tilbud, og det er ikke nødvendigt at være døbt for at kunne deltage. Børn, forældre og søskende vil få invitationer til at være med til afslutningsgudstjenesten første søndag i advent kl. 10:30 i Lejrskov Kirke.


 

KALENDER

Maj

Søndag 6. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Tirsdag 8. kl. 9:30                Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Tirsdag 8. kl. 19:00              Kor øveaften konfirmandstuen

Torsdag 10. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup Kirke. Kristi  Himmelfartsdag

Søndag 13. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Tirsdag 15. kl. 19:00             Kor øveaften konfirmandstuen

 

Torsdag 17. kl. 19:00             Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 20. kl. 9:00               Gudstjeneste Jordrup Kirke. Pinsedag

Søndag 20. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke. Børnekorene   medvirker. Pinsedag

Mandag 21. kl. 8:00-15:00     Pilgrimsvandring. Simon Peters Kirke – Harte Kirke  – Lejrskov Kirke. 2. Pinsedag

Tirsdag 22. kl. 19:00              Kor øveaften konfirmandstuen

Onsdag 23. kl. 14:30              Gudstjeneste m. nadver Toftegården

Søndag 27. kl. 10:30              Gudstjeneste Jordrup Kirke. Kirkekaffe

Torsdag 31. kl. 19:00              Korkoncert, voksenkor, børnekor, spirekor, band og  fællessang Lejrskov Kirke

Juni

Søndag 3. kl. 9:00                  Gudstjeneste Lejrskov Kirke v. Maja Lomholt

Tirsdag 5. kl. 9:30                   Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Søndag 10. kl. 10:30               Friluftsgudstjeneste Jordrup Kirke

Søndag 17. kl. 10:30               Gudstjeneste Lejrskov Kirke. Kirkekaffe

Tirsdag 19. kl. 19:00                Menighedsrådsmøde konfirmandstuen

Onsdag 20. kl. 14:30                Gudstjeneste Toftegården

Søndag 24. kl. 10:30                Gudstjeneste Jordrup Kirke

Juli

Søndag 1. kl. 9:00                    Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 8.                                 Gudstjeneste: se nabokirker

Søndag 15.                               Gudstjeneste: se nabokirker

Søndag 22. kl. 10:30                 Gudstjeneste Jordrup Kirke

Søndag 29. kl. 10:30                 Gudstjeneste Lejrskov Kirke

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai