LEJRSKOV-JORDRUP PASTORAT, KOLDING PROVSTI


Dåb i Lejrskov og Jordrup Kirker

 

Tidspunkt for dåben og dåbssamtale aftales med

Sognepræst Niels Risbjerg Lai, nrl@km.dk / tlf. 2129 8002.

 

Følgende skrives til kordegn Jane Cohr på mail-adressen jaco@km.dk:

 

- Barnets fulde navn

- Navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere

 

For at kunne stå fadder er det en betingelse, at man er døbt i den kristne tro.

Nedre aldersgrænse for at kunne stå fadder er konfirmationsalderen.