Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

 

Hvad er minikonfirmander?

Fynslundskolens 3. kl. indbydes hvert år i september til at blive ?minikonfirmander?.

Gennem de sidste 30-40 år har vi - som bekendt - oplevet et stort traditionstab. Vi ved også, at børnene kommer til at leve i tæt kontakt med andre religioner. For at kunne forholde sig til dem, skal børnene vide, hvor de selv hører til.

Formålet med "minikonfirmander" er at gøre børnene mere fortrolige med den kristne børnelærdom og vore kirker. En god måde at gøre det på er, at give børnene mulighed for at se, at røre, at høre, at gøre. Derfor bliver hovedvægten lagt på de aktiviteter som minikonfirmand.

Børn, der ikke er døbte, er naturligvis også velkomne.

 

Minikonfirmander: Hvor og Hvornår?

-         I Lejrskov Præstegård og Lejrskov Kirke.

-         Otte hverdage i efteråret efter skoletid.

Børnene kommer med bus fra Fynslundskolen til Lejrskov Præstegård og tilbage igen.

Kirkerne betaler kørslen og andre udgifter.

Minikonfirmanderne slutter af med familiegudstjeneste i Lejrskov Kirke, hvor børnene medvirker. Bagefter er der frokost i præstegården for minikonfirmander og deres familie.

Minikonfirmand Lejrskov Jordrup efterår 2016. Kom og Se!

Minikonfirmand

er et gratis tilbud om et undervisningsforløb fra tirsdag den 27. september til og med første søndag i advent, den 27. november, for alle børn der går i 3. klasse og bor i Lejrskov – Jordrup området. Formålet med undervisningen er at gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Undervisere er sognepræst Niels, organist Larisa og sognemedhjælper Margit.

Undervisningen finder sted om tirsdagen i konfirmandstuen ved præstegården i Lejrskov. Vi begynder med at få lidt at spise. Børnene bliver hentet i bus på Fynslundskolen, når de får fri og kørt tilbage igen, når vi er færdige. Jeg er med i bussen begge veje.

Niels Risbjerg Lai

tlf: 7555 8002 / 2120 8002

e-post: nrl@km.dk

Tilmelding første gang, den 27. september, så bare kom. Har I spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer. Jeg håber, at rigtig mange vil tage mod tilbuddet.

Jesus er noget særligt. For 2000 år siden fulgte 12 disciple og mange andre efter Jesus. De var nysgerrige. De havde nemlig hørt om ham. De havde hørt, at han var en mirakelmager. Ja, han kunne endda kalde døde til live. En stendød mand var blevet varm og levende igen. – Disciplene var nysgerrige – og det er I måske også?
Pludselig vendte Jesus sig, så på disciplene og sagde: Hvad vil I? Der stod de og vidste ikke rigtigt, hvad de skulle svare. Derfor sagde de: Jesus, hvor bor du? Og hvad tror I, Jesus svarede? Han sagde: Kom og se! Det var en invitation.

Det var et rigtig godt svar. Kom og se! Derfor siger vi til jer minikonfirmander: Kom og se, hvad kirken er for noget. Kom og hør. Ja, kom og vær med!

Undervisningen er absolut ingen forudsætning for den senere konfirmandundervisning i 8. klasse, men den vil naturligvis udgøre en god baggrund. Der er tale om et frivilligt tilbud, og det er ikke nødvendigt at være døbt for at kunne deltage. Børn, forældre og søskende vil få invitationer til at være med til afslutningsgudstjenesten første søndag i advent, den 27. november kl. 10:30 i Lejrskov Kirke.


 

KALENDER

August

Søndag 6. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 13. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 15. kl. 9:30             Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Onsdag 16. kl. 19:00           Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 20. kl. 10:30           Familiegudstjeneste i præstegårdshaven, Lejrskov

                                         Grill efter gudstjenesten. Mad 50 kr. Børn gratis.

Torsdag 24. kl. 15:00          Konfirmationsforberedelsen begynder

Søndag 27. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup

Onsdag 30. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m. nadver

September

Søndag 3. kl. 9:00               Gudstjeneste Lejrskov Kirke v. sp. Michael Markussen

Søndag 10. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 12. kl. 9:30             Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Søndag 17. kl. 10:30           Høstgudstjeneste Lejrskov Kirke, kaffe og æblekage

Tirsdag 19. kl 19:00            Jeppe Aakjærs digtning og betydning. Foredrag v. Johannes 

                                          Nørregaard Frandsen, professor litteratur- og kulturvidenskab.                    

                                          Konfirmandstuen

Onsdag 20. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m. nadver

Torsdag 21. kl. 19:00          Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 24. kl. 10:30           Høstgudstjeneste Jordrup Kirke, kaffe og æblekage

Oktober

Søndag 1. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Onsdag 3.                           Minikonfirmand begynder, efter skoletid

Søndag 8. kl. 10:30             Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 10. kl. 9:30              Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Torsdag 12. kl. 19:30          Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig

                                          forandring. Foredrag v. Mads Rykind-Eriksen, Rødding. Konfirmandstuen

Søndag 15. kl. 10:30           Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 22. kl. 9:00             Gudstjeneste Jordrup Kirke v. Elon Jepsen

Onsdag 25. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården

Torsdag 26. kl. 19:30          Zenobia. Koncert Lejrskov Kirke

Søndag 29 kl. 10:30            Reformationsgudstjeneste Lejrskov Kirke, kirkekaffe

November

Søndag 5. kl. 10:30             Allehelgensgudstjeneste, Jordrup Kirke

Søndag 5. kl. 14:00             Allehelgensgudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 7. kl. 9:30               Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Tirsdag 7. kl. 19:00              Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 12. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup, kirkekaffe

Tirsdag 14. kl. 19:00            Filmaften, konfirmandstuen

Søndag 19. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov

Søndag 26. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup Kirke

Onsdag 29. kl. 14:30            Gudstjeneste Toftegården m. nadver

December

Søndag 3. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov, minikonfirmandafslutning

Onsdag 6. kl. 19:00             Kurt Ravn, julekoncert Lejrskov Kirke

Søndag 10. kl. 19:00           Julens læsninger, Jordrup Kirke

Tirsdag 12. kl. 9:30              Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Onsdag 13. kl. 19:00            Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 17. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Tirsdag 19.                          Juleafslutning med børnehaven, Jordrup Kirke

Søndag 24. kl. 10:00            Julegudstjeneste Toftegården

                 kl. 13:00            Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

                  kl. 14:30           Julegudstjeneste Jordrup Kirke

                  kl. 16:00           Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

Mandag 25. kl. 15:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke, 1. juledag

Søndag 31. kl. 14:00           Nytårsgudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 31. kl. 15:30           Nytårsgudstjeneste Jordrup Kirke

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai