Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

 

(klik på billederne, og de åbner i nye vinduer)

____________________________________________________

 

 

Arrangementer i efteråret:

SYNG, SYNG, SYNG

- det tid til spirekor og børnekor

Onsdag den 17. august slår Lejrskov/Jordrup Kirker dørene op

for spirekor og børnekor. Korene øver på Fynslundskolen –

Spirekor (0.-2. klasse) øver onsdage kl. 14:15-15:00

Børnekor (3.—6. klasse) øver onsdage kl. 15:00-16:00

Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 3. September til

KORdag kl. 10-14 i konfirmandstuen i Lejrskov. Her skal vi synge,

lege, spise, grine og hygge os.

Tilmelding

Send en e-mail med barnets navn + klasse, forældrekontakt +

telefonnummer til korleder Helene Eiler Ernst på e-mail:

kontakt@heleneernst.dk

SPIREKOR & BØRNEKOR

 

 

Sogneudflugt til Aarhus 4. september

Kom med på en spændende udflugt til det nye Moesgaard Museum!
Først kører vi til gudstjeneste i Nørremarkskirken i Vejle, og derefter kører vi til det flotte museum syd for Aarhus.
Kl 9:15 er der afgang fra Jordrup Kirke. Det er også muligt at stige på bussen kl. 9:30 v. Lejrskov Kirke. Herfra kører vi til gudstjeneste i Nørremarkskirken i Vejle kl. 10:30. Undervejs spiser vi en sandwich i bussen. På museet begynder vi med en times rundvisning.  Herefter drikker vi kaffe.
Så er der ca. fem kvarter på egen hånd. Her kan man vælge mellem de faste udstillinger: ”Mennesker og Mosefund”, udstillinger om bronzealderen, jernalderen, slaget ved Illerup Ådal og om vikingetiden.
”Tæt på Gladiatorerne” hedder årets store internationale særudstilling, som giver et indblik i de romerske gladiatorers liv i Rom på Colosseum og i Pompeijs arena.

Man kan også bogstavelig talt gå museum. Museet er bygget ind i det skrånende landskab, så man kan gå direkte op på taget og nyde den flotte udsigt over Aarhusbugten til Mols Hoved, Sletterhage, Samsø og Tunø, hvis vejret er klart.

Hjemkomst ca. 17:15 ved Lejrskov Kirke og 17:30 ved Jordrup Kirke.

Pris 150 kr. pr. deltager. Tilmelding til Niels Risbjerg Lai på nrl@km.dk eller tlf. 2129 8002, gerne SMS, senest 26. august. Oplys også hvor du/I står på bussen.

 

Høstgudstjenester
Kom og vær med til at fejre høstgudstjeneste den 18. september kl. 10:30 i Jordrup Kirke og den 25. kl. 10:30 i Lejrskov Kirke. I Jordrup medvirker børnekoret ved gudstjenesten og i Lejrskov medvirker spirekoret. Efter begge gudstjenester byder menighedsrådet på æblekage og kaffe i kirken.

 

Karsten Nissen
Den 22. september kl. 19 kommer den tidligere biskop over Viborg stift og holder foredrag i Harte Kirkecenter: Kan kristne og muslimer leve sammen? Kaffe 25 kr. Arrangeret i samarbejde med Harte menighedsråd.


Minikonfirmander
Minikonfirmanderne begynder tirsdag den 27. september i konfirmandstuen. Minikonfirmand er et undervisningsforløb for alle børn, der går i 3. klasse og bor i Lejrskov – Jordrup området. Eleverne i 3. klasse på Fynslundskolen og deres forældre får nærmere information, inden vi begynder. Formålet med undervisningen er at gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Undervisere er sognepræst Niels, organist Larisa og sognemedhjælper Margit. Undervisningen finder sted om tirsdagen i kirke og præstegård. Børnene køres i bus til og fra skolen, og det betales af kirken. Afslutningen er 1. søndag i Advent, hvor minikonfirmanderne opfører krybbespil i gudstjenesten.


”Alle har et liv, der er værd at leve”
Anders Kofoed Pedersen holder foredraget: ”Alle har et liv, der er værd at leve” onsdag den 28. september kl. 19. For konfirmander, deres forældre og alle andre interesserede. Et foredrag, der vil få både lattermusklerne og tårekanalerne i gang. Er jeg god nok? JA! Vil svaret være. Vi er alle lige, det tror Anders på. Kom og få et kærligt spark bagi, og det gør ikke noget, hvis du både griner og græder (se mere på travelape.dk) Konfirmandstuen, Lejrskov. Håndmad med øl/vand: 50 kr. for voksne og gratis for teenagere. Arr. Lejrskov Jordrup menighedsråd.

 

Reformationen har 500 års jubilæum i 2017. Derfor har vi arrangeret 3 aftener, som handler om reformatoren Martin Luther, hans samtid, værk og virke.
25. oktober kl. 19:30 i Bramdrup sognegård fortæller sognepræsterne Lone Vesterdal og Jette Langgaard og organist Heine Skov Jensen om Luthers salmer og hans Lille Katekismus.
24. november kl. 19:30 i konfirmandstuen i Lejrskov fortæller sognepræst Niels Risbjerg Lai om Luthers liv og steder. Og om opgøret med Den katolske Kirke, som bl.a. foregik med humor og bidende ironi på karikaturtegninger.
Den sidste aften i rækken ved sognepræst Elon Jepsen finder sted i Harte den 19. januar 2017. Pris 25 kr. pr. aften incl. kaffe/te og brød.

 

Ruth Østergaard Poulsen kommer den 26. oktober kl. 19:30 og holder foredrag i konfirmandstuen. Hun har været sognepræst i mange år, og de sidste 16 år har hun været sygehuspræst på Aalborg Sygehus. Hvad laver en sygehuspræst egentlig? Det kan man nu høre nærmere om. En sygehuspræst er præst for både patienter, pårørende og personale. At være sygehuspræst er at arbejde i et felt, hvor man i høj grad møder mennesker i krise, sorg og fortvivlelse - men samtidig et arbejde, der er fyldt af liv, kærlighed og mening.
Konfirmandstuen, Lejrskov. 25 kr. for kaffe. Arr. Lejrskov Jordrup menighedsråd

KALENDER

August

Søndag 14. kl. 9:00              

Gudstjeneste, Jordrup Kirke v. sognepræst Elon Jepsen

Onsdag 17. kl. 14:15 / 15:00

Spirekor og Børnekor begynder, Fynslundskolen

Torsdag 18.                            

Konfirmationsforberedelsen begynder

Søndag 21. kl. 10:30              

Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Søndag 28. kl. 10:30              

Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Onsdag 31.kl. 14:30              

Gudstjeneste m. nadver,

Toftegården

September

Søndag 4.                              

Sogneudflugt til Nørremarkskirken,

Vejle og Moesgaard Museum 

Tirsdag 6. kl. 19                    

Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 11. kl. 10:30            

Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 13. kl. 9:30

Fællessang, aktivitetscentret

Toftegården

Tirsdag 13. kl. 19                  

Orienterings- og opstillingsmøde

til menighedsrådsvalget

Konfirmandstuen

Søndag 18. kl. 10:30              

Høstgudstjeneste, Jordrup Kirke,

Børnekoret medvirker.

Torsdag 22. kl. 19:00            

Kan kristne og muslimer leve

sammen? Karsten Nissen, 

tidl. biskop. Harte Kirkecenter.

Søndag 25. kl. 10:30            

Høstgudstjeneste, Lejrskov Kirke

Spirekoret medvirker

Tirsdag 27.                            

Minikonfirmanderne begynder

Onsdag 28. kl. 14:30            

Gudstjeneste, Toftegården

Onsdag 28. kl. 19:00            

”Alle har et liv, der er værd at leve”

foredrag v. Anders Kofoed

Pedersen. For konfirmander,

forældre og andre interesserede

Konfirmandstuen.

Oktober

Søndag 2. kl. 9:00            

Gudstjeneste, Jordrup Kirke

sognepræst Michael Markussen

Søndag 9. kl. 10:30          

Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 11. kl. 9:30                

Fællessang, aktivitetscentret

Toftegården

Søndag 16. kl. 10:30            

Gudstjeneste, Jordrup Kirke.

Søndag 23. kl. 10:30            

Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 25. kl. 19:30              

Luther og reformationen.

Luthers salmer. Lone Vesterdal

og Jette Langgaard, sognepræster

Bramdrup sognegård

Onsdag 26. kl. 14:30              

Gudstjeneste m. nadver

Toftegården

Onsdag 26. kl. 19:30              

Ruth Østergaard Poulsen,

sygehuspræst, Aalborg.

”Når livet gør ondt.”

Konfirmandstuen

Søndag 30. kl. 10:30              

Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Børnekoret medvirker.

November

Onsdag 2. kl. 19:00              

Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 6. kl. 10:30          

Gudstjeneste, Alle Helgen, Lejrskov Kirke

Søndag 6. kl. 14:00              

Gudstjeneste, Alle Helgen, Jordrup Kirke

Onsdag 9. kl. 19:30              

Sangaften med Henrik Jensen

Aagaard Frimenighed.

Konfirmandstuen

Søndag 13. kl. 9:00                

Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

ved sognepræst Elon Jepsen

Tirsdag 15. kl. 9:30                

Fællessang, aktivitetscentret

Toftegården

Søndag 20. kl. 10:30              

Gudstjeneste, Jordrup Kirke

Torsdag 24. kl. 19:30            

Luther og reformationen.

Luthers liv og steder.

Opgøret med den katolske kirke

v. sognepræst Niels Risbjerg Lai.

Konfirmandstuen.

Søndag 27. kl. 10:30              

Gudstjeneste, Lejrskov Kirke

minikonfirmandafslutning og

krybbespil.

Onsdag 30. kl. 14:30              

Gudstjeneste m. nadver

Toftegården

Spire- og Børnekoret medvirker

Onsdag 30. kl. 19:30              

Julekoncert med Mandhatten

koret. Lejrskov Kirke 

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai